Tepelná čerpadla - klimatizace
vzduchotechnická zařízení a klimatizace hasko.kozak@tiscali.cz +420 603 471 769
Úvod -> Tepelná čerpadla

Montáž a servis tepelných čerpadel vzduch - voda, vzduch - vzduch - Praha, Hradec Králové, Mladá Boleslav

Tepelná čerpadla jsou zařízení, která odnímají teplo okolnímu prostředí, převádějí jej na vyšší teplotní hladinu a předávají ho cíleně pro potřeby vytápění a ohřevu topné vody.

Funkce tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo je zařízení které umí získat teplo z nízkopotencionálního zdroje. Nízkopotencionálním zdrojem může být vnější vzduch, voda nebo zemský povrch. Tepelné čerpadlo systému vzduch-voda využívá teplo z okolního vzduchu, je opatřeno výkonným kompresorem, pomocí kterého je v hermeticky uzavřeném okruhu chladivo stlačováno a posléze expandováno. Přitom se využívá výhodných vlastností chladícího média, v našem případě se jedná o ekologické chladivo R407 nebo R 410. Na vstupní straně (venkovní jednotka a její výparník) je pomocí ventilátoru venkovní vzduch proháněn přes teplosměnou plochu výparníku. V něm koluje chladivo, které prošlo expanzním ventilem a prudce se ochlazuje na teplotu, která je nižší než teplota okolního vzduchu. Chladivo se ve výparníku ohřeje (např. z mínus 20 °C na mínus 10°C) a toto získané teplo je uloženo v chladivu a dále je kompresorem "stlačeno" a distribuováno do kondenzátoru (vnitřní jednotky). Ve vnitřní jednotce v měděném kondenzátoru chladivo kondenzuje a tím předává teplo do topného média (topná voda). Zkondenzované chladivo pak míří do expanzního ventilu a celý cyklus se neustále opakuje. Tepelná čerpadla mohou být připojena k různým topným systémům (radiátory, podlahové, stropní a stěnové vytápění, konvektory, fan-coily apod.) v kombinaci s dalšími tepelnými zdroji (tuhá paliva, plyn, olej, elektrokotle, solární panely apod.).

Kontakt

PAVEL KOZÁK – HASKO

Předměstská 286

507 43 Sobotka

603 471 769

IČO : 46476610

Výpis z živn.rejstříku č.j.: ObŽÚ/U6028/2013/SAL

hasko.kozak@tiscali.cz

Vedoucí montáží: p. Vágner mob.: 603 278 489

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies